Samlad information sparar tid

Informationsmängden önskar lavinartat i alla verksamheter och information skickas fram och tillbaka och uppdateras - ibland. Många verksamheter har kunder och leverantörer som skall ta del av och uppdatera information.

Kan informationen vara tillgänglig för rätt personer så är fördelarna många:

 • Aktuella bilder, texter, specifikationer finns samlade på ett ställe
 • Mindre arbetsinsatser för att underhålla informationen
 • Kunder upplever en bättre och mer omfattande kundservice
 • Information kan automatiskt publiceras på internet eller i tryckt form
 • En snabb informationskanal blir upprättad
 • Informationen kan riktas till rätt målgrupp
 • Kontorstider påverkar inte informationens tillgänglighet


Den samlade informationen blir informationsnavet från vilket texter, bilder och priser hämtas för att skapa hemsidan eller broschyer. Uppdateras innehållet i informationsnavet så hittar den informationen ut till rätt media.

Företag kan också samla information som t.ex. manualer, serviceinstruktioner, reservdelslistor, prislistor m.m för att ge sina kunder så bra service som bara möjligt. Det minskar trycket på kundtjänst och skapar ett mervärde för kunden. Informationen finns tillgänglig även utanför kontorstid.

   

Tjänster som underlättar

Gemensam cenral lagring av bilder, annonser, pdf-filer och dokument gör det smidigt för era användare att hitta rätt information vid behov.

Självbetjäning sprar arbete. Låt kunder och återförsäljare få begränsad behörighet. Ge tidningar inloggningar för att komma åt annonsmaterial eller koppla till trycksaksmallar och låt kunder skapa egna annonser.


Intanät/extranät och dynamiska hemsidor med eContent

Skapa informationskanaler med hjälp av intranät och extranät. Ge användare tillgång till nyheter tips och informationsutbyte. Ett extranät blir en avlastning för kundtjänst och har öppet dygnet.

Komplettera intra- och extranätet med InfoNav för att få en heltäckande lösning med filarkiv och möjlighet att koppla in tjänster och funktioner som t.ex. epost-utskick och kundbrev, mallar för trycksaker, beställning av trycksaker och butiksmaterial, lagerhantering av kontorsmaterial m.m.


Informationsnavet InfoNav

Samla all information kring era produkter och tjänster i en databas.
Bilder, tekniska data och texter kan läggas upp på flera språk. Informationen exporteras till hemsidan, produktbroschyrer eller produktkatalogen.

eDatabas används för att knyta och lagra information till produktgrupper, produkter och artiklar. Styrkan är dess stöd för parallellpublicering.
Kombinerad med tjänsterna InfoNav och eContent blir detta en lösning som kan skräddarsys efter verksamhetens behov.


Printfolio förenklar arbetet

Skapa processer och informationsflöden som underlättar och förenklar organisationens arbete internt eller för era kunder.

 • Mallar för trycksaker sparar tid och skapa enhetlighet i spridda organisationer
 • Kundbrev och händelsebrev gör det möjligt för butiker att göra lokalt riktade utskick
 • Låt butiker själva skapa egna annonser på ett enkelt sätt
 • Skapa enkel informationsinsamling och snabba distributionskanaler
 • Använd förenklade steg-för-steg-guider för vanligt återkommande uppgifter

Läs mer om Printfolio med mallar för självbetjäning och informationshantering

 

 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.