Trycksaksmallar effektiviserar arbetet

Konceptet hjälper grafiska byråer, tryckerier och organisationer att effektivisera sin trycksaks- och informationshantering internt eller mot sina slutkunder och återförsäljare.

Mallverktyget - unna er ett försprång!

Oavsett om det handlar om komplexa lösningar för visitkort eller komplexa mallningsuppdrag med variabeldata har vi kostnadseffektiva lösningar ni kan erbjuda era kunder.

Se hur vi tänker oss er branch:

Vi står för kunnandet och den tekniska kompetensen och finns med som ett bollplank inför och efter varje projekt.

Kontakta oss om ni har tankar kring möjliga mallösningar.
Kan vi bli effektivare tillsammans?

   

Mer information

Här följer några exempel på tillämpningsområden.

Mallar för digital printing på förtryckta brevpapper.

Personligt anpassade DR-utskick med hjälp av variabeldata.

Variabeldatamallar för accidenstrycksaker som t.ex. visitkort, brevpapper och kuvert.

Läs mer om hur vi resonerar kring användning av informationshantering och mallar i olika branscher genom att klicka på länkarna till vänster.


 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.