Produktkataloger och databaser

Idag ser vi produktdatabaser överallt på Internet utan att tänka på det. Kunder kräver att så mycket information som möjligt finns tillgängligt på hemsidan.

Enklare produktdatabaser skapas i CMS-plattformen eContent för att göra det enkelt för så väl er som för besökaren. Mer avancerade produktdatabaser skräddarsys för att passa er verksamhet och era önskemål.

Finns informationen redan i ert affärssystem så kan vi skapa exportrutiner för att återanvända den informationen. Ofta saknas nödvändig informationen i affärssystemet och då kan det vara lämpligt se överväga att införa en ny central produktdatabas där information som bilder, tekniska data, specifikationer, manualer, serviceprotokoll, certifieringar och typgodkännanden kan lagras med stöd för flera språkversioner. Ett jobb som gör det enkelt att underhålla informationen och minimera felkällor.

Läs mer om informationsdatabaslösningar och verktyget eDatabas
   

E-handel: pris och beställningsmöjlighet

Skillnaden mellan en produktdatabas och att börja sälja produkter på nätet behöver inte vara större än en köp-knapp och en kundvagn. Vi skapar möjligheter för företag att ta klivet ut och börja sälja på internet. Målgruppen kan vara utvalda kunder eller hela världen.

Allt fler kunder använder Internet som ett viktigt verktyg inför beslutsfattning och inköp. Att börja med en produktkatalog och senare ta steget att börja utnyttja Internet som en säljkanal är helt naturligt. Många väljer att enbart erbjuda beställningsmöjlighet till återförsäljare eller utvalda kunder.

Lägg till priser och beställningmöjlighet till era produkter och ni har en anpassad webbutik.

Självklart finns möjligheten att låta produktkatalogen enbart visa priser och beställningsmöjlighet för utvalda användare. Vi kan också göra skillnad på vilken information som skall visas för besökare och kunder.

Har ni tankar kring produktkataloger och e-handel så hör gärna av er till oss.
 
 

eConcept AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map  |  Kundzon