Enklare hantering av trycksaker

Visitkort, brevpapper, kuvert och liknande accidenstryck tar ofta mer tid än vad det borde göra både för kund och producent. Genom att lägga ut originalarbetet direkt på kunden minskar antalet felkällor och produktion blir effektivare och mer överskådlig för alla parter.

Organisationer med flera lokalkontor eller verksamhets- områden kan dra nytta av att trycksakerna automatiskt får rätt kontaktuppgifter eller färgval beroende på personens arbetsplats.

Kombinera ihop flera trycksaker till olika "paket" för att göra det enkelt att beställa. Alla anställa kan få en egen inloggning eller bli länkade till beställningssystemet från ett befintligt intranät.

En standardversion av vårt beställningssystem levereras alltid ihop med våra mallar - givetvis utan extra kostnad.
   

Oberoende och flexibelt

Vi tar hela konceptet med trycksakshantering steget längre och erbjuder en större flexibilitet för våra kunder och partners.
  • Mallar som tjänster - låga startkostnader
  • Tryckerioberoende lösningar
  • Möjligt att använda flera olika underleverantörer
  • Utrymme och kapacitet  på våra servrar ingår
  • Integration med befintliga system är möjlig

Vad kallas dessa lösningar?

Variabeldata, variabeltryck, personifierade tryck, printshop eller web-to-print är uttryck som ofta förekommer när delar av konceptet skall beskrivas.
Vi kallar det för trycksaksmallar.
Printfolio är vårt sätt att göra det användarvänligt.
 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.