Variabeldata och avancerade mallar

Det finns mycket att tjäna på automatisering av återkommande produktion av utskick, kundanpassat material och prislistor.

Med variabeldata kan trycksaker anpassas efter olika målgrupper, regioner och kundprofiler.

Val av digitaltryck eller printing på blanks beror på totalkostnad, ledtider samt flexibilitet. Mallar och databearbetning kan skräddarsys efter önskemål.

Är variabeldata något för er verksamhet?

Vissa gånger saknas kundnyttan eller ekonomi i att göra vissa mallar. eConcepts tidigare erfarenheter och tekniska kompetens tar vi med oss in i varje projekt - som alltid inleds med öppen dialog kring förväntningar, förutsättningar och möjligheter.

   

Flexibilitet och oberoende

Vi tar hela konceptet med trycksakshantering ett steg längre och erbjuder en större flexibilitet för våra kunder och partners.

  • Mallar som prenumerationstjänster - låga startkostnader
  • Lösningar kan göras leverantörsoberoende
  • Möjligt att använda flera olika underleverantörer
  • Vi sköter tekniken
  • Möjlighet till flexibel integration med befintliga webblösningar och system


Vad kallar man en sådan lösning?

Uttryck som variabeldata, personifierat tryck, katalogproduktion och databasgenererade trycksaker är uttryck som ofta förekommer när olika delar av konceptet beskrivs.
Vi kallar det för avancerade trycksaksmallar och vi vill göra konceptet enkelt för er.

 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.