Bläddringsbara trycksaker

Bläddringsbara PDF-publikationer är en enkel mervärdestjänst som kan erbjudas av tryckerier eller byråer som ett naturligt komplement till ordinarie trycksaksproduktion.

Tjänsten eMagazine är framtagen för tryckerier. Anpassad för att passa in i ett befintligt produktionsflöde utan att skapa onödigt merarbete. Affärsmodellen är enkel.

  • Erbjud bläddringsbara PDF:er utan köptvång
  • Minimal arbetsinsats - kom igång direkt.
  • Fasta och tydliga priser - vinst utan risk
  • Kunden provkör slutresultatet utan köptvång
  • Återförsäljare är fria att sätta egna priser

Ett eMagazine är snabbt, bläddringsbart, sökbart och med utskriftsmöjligheter. Tillgängligt på Internet. Dygnet runt.

För att läsa en publikation krävs inga tredjepartmjukvaror som Flash eller Java.

Exempel på en bläddringsbar PDF.

 

   

 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.