Variabeldata och personifiering - vad är det?

Variabeldata eller Variable Data Printing, VDP förekommer ofta i samband med digitaltryck. Begreppet är ganska generellt och när det används tillsammans med termer som trycksaksmallar och personifierade trycksaker så uppstår ibland frågetecken.

Variabeldata är ett samlingsnamn för trycksaker som kan anpassas per exemplar

Det enklaste exemplet är adressering och till de mer avancerade hör utskick som anpassas efter mottagaren genom byte av text- och bildinnehåll.

Personifierade erbjudanden är anpassade efter mottagarens intresse eller köpbeteende

Att använda variabeldata gör det möjligt att skräddarsy erbjudanden till mottagaren för att öka svarsfrekvensen.

Nyckeln till lyckad personifiering är att känna till kunders köpbeteenden
Information som används för att erbjuda rätt produkter till rätt personer, i rätt tid och sammanhang.

En person som köpt en mobiltelefon uppskattar förslag på tillbehör som passar.
Köparen av en CD uppskattar att få erbjudande om att förhandsboka kommande CD från samma artist.

Personifierade erbjudanden genom variabeldata är inte begränsat till trycksaker, det kan med fördel även utnyttjas i nyhetsbrev och i viss bannerannonsering på Internet.

Trycksaksmallar använder variabeldata för att personifiera trycksaker

Mallverktyget använder dynamiska mallar för att ta fram trycksaker som följer företaget grafiska profil. De enklaste mallarna kan skapa kontorstrycksaker och de mer avancerade utnyttjar ger möjlighet att skapa kundutskick som skräddarsys med hjälp av variabeldata.

 

 
 

Systembyrån AB | Box 82, 501 13 Borås | Besöksadress: Företagsgatan 55, 504 64  Borås | Telefon 0732-517 550

Kontakta oss  |  Sidan använder Cookies  |  Site map 

eConcept AB har bytt namn till Systembyrån AB och blivit en renodlad teknikpartner till företag, tryckerier och byråer som vill implementera händelsestyrd kommunikation och automatiserade processer.

Systembyrån tar hand om det tekniska när du vill komplettera hemsidan, webshopen eller stötta säljkåren med genomtänka verktyg som hanterar digital och fysiskt material och automatiserade kampanjer.

Erbjudanden om t.ex. service och reservdelar och annan självgående kundbearbetning — tajmad till specifika händelser — ger dig många nya möjligheter till merförsäljning och relations- och varumärkesbygge!

Mer information finns på

Systembyrån.